Przykazania harcerskie ZHP

 
10 PRZYKAZAŃ HARCERSKICH.
 
1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 

2.Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.


3.Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.


4.Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.


5.Harcerz postępuje po rycersku.


6.Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.


7.Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.


8.Harcerz jest zawsze pogodny.


9.Harcerz jest oszczędny i ofiarny.


10.Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów

 

alkoholowych.

w górę